بایگانی برچسب: s

آموزش ردیف آوازی استاد محمود کریمی – دستگاه نوا

آموزش ردیف آوازی استاد محمود کریمی – دستگاه نوا

آموزش آواز و موسیقی سنتی ایرانی توسط استاد بزرگ محمود کریمی که به حق یکی از بزرگترین اساتید دستگاه های موسیقی ایرانی می باشد این مجموعه در سال ۱۳۴۴ تهیه شده و امروز توسط سایت موسیقی سنتی و الکترونیک ایران اصلاح و ویرایش و پالایش صدایی شده و با کیفیت بسیار خوب در اختیار علاقمندان قرا رگرفته است. 

آموزش ردیف آوازی استاد محمود کریمی - دستگاه نوا

موسیقی امروزی ایران عبارت از هفت دستگاه است: شور، ماهور ، همایون ، سه گاه ، چهارگاه، نوا و راست پنجگاه
دستگاه به آوازی گفته می شود که طرز بستن درجات گام آن ، و فواصل جزء آن ، شباهت بگام دیگری نداشته باشد.
آوازهای ایران را به سه قسمت متمایز می توان ترتیب نمود: دستگاه _ نغمه _ گوشه ، و اگر موسیقى ایران را مملکتى فرض کنیم، دستگاه را به استان، نغمه را شهر و گوشه را به خانه مى‌توان تعبیر کرد.
شرط دستگاه بودن آنست که از حیث گام دارای چهارم و پنجم درست بوده ، و ضمنا در فواصل بین نت ها نیز مستقل باشد یعنی شباهت بگام دیگری نداشته باشد. این نوع را دستگاه می توان گفت، زیرا قابل اینست که دارای نغمات و گوشه های مختلف باشد مانند دستگاه های شور ، ماهور ،‌چهار گاه ،‌همایون و غیره.
در هر دستگاه دو نوع آواز اصلی و فرعی می توان داشت :‌اصلی آوازیست که در همان گام است مثل داد، آذربایجانی و غیره ،‌اما فرعی آوازیست که از دستگاه دیگری قرض شده است.

آموزش دستگاه نوا استاد کریمی شامل :

در امد – گردانیه – نغمه – بیات راجع – عشاق – نهفت – خجسته – نیشابورک – حسینی- عراق  – نی ریز و گوشه نی ریز – رهاب و مسیحی – تخت طاقدیس – شاه خطائی – 

نام : آموزش دستگاه نوا 

حجم : ۶٫۲ مگابایت

استاد : محمود کریمی

RIAL 5,000 – خرید